HİZMETLERİMİZ

MARKA ANALİTİĞİ

Özellikle reklamverenlere yönelik ürünümüz, “Marka Analitiği”, sosyal medyada marka çevresindeki konuşmaların pazarlama iletişimi ve iş sonuçları doğrultusunda analiz ve yorumlamasını kapsar. Böylece markaların tüketici içgörüsü odaklı iletişim stratejileri geliştirmesine destek oluyoruz. 
A

Marka Takip Çalışmaları

İhtiyaca özel tasarlanan takip sistemleri ile sosyal medyadaki konuşulmayı bakış açınıza uygun kırılımlar ile takip ediyoruz. Bu rakamsal bilgileri markanızın tarihsel normları, rakiplerin normları ve markalardan bağımsız kategori normları ışığında değerlendirip niteliksel yorumlara dönüştürüyoruz.

İçerik / Görüş Analizleri

Ürün, kampanya, konu, marka veya kişilerle ilgili konuşulmaları ana ve alt kategoriler altında toplayarak anlamsal haritalar çıkarıyor ve bunları yorumluyoruz. Toplanan veriyi sterilize ederek bağlam dışı konuşmaların analize dahil olmasını önlerken, duygu analizini alt kategoriler detayında yaparak olumlu ve olumsuz yorumların ana çıkış noktalarını tespit ediyoruz.

Sektörel Analizler

Markalı ve markasız konuşmaları derinlemesine inceleyerek sektörde öne çıkan konuları tespit ediyoruz. Bu konuların markalar özelinde kırılımlarla göstererek, karşılaştırmalı analizlere olanak sağlıyoruz.

Hedef Kitle Analizleri

Kullanıcıların sosyal medyada bıraktıkları davranışsal izleri mercek altına alarak konumuzla ilgil kitleyi belirlliyor ve araştırmalarımızı daha odaklı bir veri havuzunda yürütüyoruz. Bu vesile ile hedef kitlemizi diğer kitleler veya tüm kullanıcıların normlarıyla karşılaştırmalı analizlere sokarak öne çıkan farklılıkları tespit ediyoruz.

Kriz Raporlama

Herhangi bir marka, kişi ya da kurum hakkındaki tüm sosyal medya konuşmalarını analiz ederek, kriz zamanlarında istenmeyen içeriklerin sosyal medyada ne kadar öne çıktığını ve bu içeriklerin yayılma potansiyeli olup olmadığını araştırıyoruz.

TV ANALİTİĞİ

TV analitiği hizmetlerimizle, TV kanallarının ve programların, dijital varlıklarının sosyal medyada etkileşimini ölçüyoruz. Böylece, TV yapımlarının geleneksel ölçümlenme yöntemlerine yeni bir boyut katarak, kanalların, yapımcıların ve reklamverenlerin iş ve iletişim hedefleri doğrultusunda fayda yaratılmasını sağlıyoruz. Bu alanda TV kanalları ve programlarını baz alarak sunduğumuz hizmetler:

Sosyal Medya Rating Analizi

Twitter’ı canlı takip ederek, tüm TV programlarını inceliyor, sosyal medyada izleyicilerin tepkilerini ve eğilimlerini ölçüyor ve tekil kullanıcıları baz alarak Somera Rating’i hesaplıyoruz. Sadece periyodik yayınları değil, ayrıca Eurovision, futbol maçları, bayram ve yılbaşı programları gibi tek seferlik yayınları da takip ettiğimiz için gerçek sosyal rating açıklayabiliyoruz.

Sosyal Medya Performans Metrikleri Takibi

Somera Rating (Bir TV programını konuşan tekil kullanıcıların, o gün yayınlanan tüm TV programları hakkında konuşan tekil kullanıcılara oranı)

Somera Share (Bir TV programı yayını sırasında konuşan tekil kullanıcıların, o yayın saatleri arasındaki TV programları hakkında konuşan tekil kullanıcılara oranı)

Yayılma Skoru (Somera’nın sosyal medya mesajlarındaki etkileşim parametrelerini (tweet, retweet, mention vb.) ağırlıklandırarak hesapladığı skor)

Tekil Kullanıcı (Program performans değerlendirme zaman aralığı boyunca sosyal medya üzerinden etkileşime geçen tekil kullanıcı)

İleti sayısı (Program ile ilgili sosyal medya ileti adedi)

Mesaj / Kullanıcı (TV programıyla ilgili içerik üreten kullanıcı başına düşen sosyal medya içerik adedi)

Program İzleyicileri Görüş ve Duygu Analizi

Analizimiz sayesinde izleyicilerin düşüncelerini, öne çıkan sahneleri, çeşitli sahneler hakkında izleyicilerin tepkilerini ölçümleyerek; içerik dili üzerine çalışan teknik ekibimizle yayın hakkında konuşulan içeriği olumlu, olumsuz veya nötr olarak ayırabiliyor, gerçek bir sentiment analizi yapabiliyoruz.

Rekabet Analizi

TV’deki programlar ve diziler için rekabet gittikçe önem kazanıyor, hem kanal hem de yapımcılar açısından rakip yapımın performansının önemini gün geçtikçe artıyor. Tüm yayınları ve kanalları takip eden Somera, belirli bir TV programının dönem içi veya yayın süresince sahip olduğu konuşulmayı takip ederek, izleyicinin gösterdiği davranış değişikliğini tespit edebiliyor.

Marka Program Kanal Kesişim Analizleri

Bir TV yayınını izleyenlerin, hangi markaya daha yakın olduğu veya geçmişte hangi markalar hakkında konuştuğunu tespit ederek; reklam kuşağı satın alma, sponsorluk veya ürün yerleştirme gibi reklamveren yatırımlarının daha sağlıklı kurgulanmasını sağlıyoruz. Yayın saati keşisimlerine bakarak, kanal ve yapımcı için yayın günü ve saati seçiminde danışmanlık veriyor, televizyon programlarına katılacak konuklar hakkında öneri geliştiriyoruz. Kanal, yayın günü veya yayın saati değişimi yapacak yapımların yapması gereken tercihler konusunda destek veriyor, en verimli tercihlerin yapılmasına olanak sağlıyoruz.

BİZ KİMİZ

Somera, Türkiye’de Sosyal Medya Ölçme, Analiz ve Araştırma hizmeti sunmak üzere kuruldu. Ekip olarak pazarlama iletişimi, medya, TV yayıncılığı ve reklam alanındaki bilgi ve deneyimlerimizi yüksek teknoloji ve araştırmacı yetkinliğimizle birleştirdik.

TEKNOLOJİMİZ


BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİLERİ

Topladığımız içeriğin büyüklüğünden bağımsız olarak veriye kısa sürede erişmek ve işlemek için teknoloji altyapımızı “Büyük Veri” felsefesiyle tasarladık. Büyük miktarda içeriğin hızlı ve etkin işlenmesi için bilgisayar destekli linguistik ve semantik metin analiz teknolojilerini büyük veri disiplini içerisinde kullanıyoruz.


BİLGİ TOPLAMA

İnternet ve sosyal medyada oluşan bilgiyi 7/24 kesintisiz izleyerek topluyor ve kayıt altına alıyoruz. Milyarlarca sosyal medya mesajı ile milyonlarca haber ve blog yazısını analiz edilmek üzere biriktiriyoruz.

A

İLETİŞİM

(212) 252 32 22

info@somera.com.tr

captcha